บริษัท โชคพรทรัพย์ จำกัด

บริษัท โชคพรทรัพย์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยมุ่งมั่นทำกิจการเกี่ยวกับเศษเหล็กทั้งหมด มีประสบการณ์ทางด้าน ขนส่ง นำเข้า และส่งออก

                บริษัท โชคพรทรัพย์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ชลบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทยและเชี่ยวชาญในด้านการซื้อสินค้าเศษเหล็ก อาทิเช่น เหล็กปั้ม เหล็งบาง กระป๋องและสังกะสีอัดก้อนม เหล็กหนาสปอร์ต100 (80/20) กล่องดาษกล่องและเศษกระดาษ อลูมิเนี่ยม แสตนเลส และอื่นๆ