โลจิสติกขาออก

บริษัทมีประสบการณ์ในเรื่องการนำเข้า-ส่งออกเศษเหล็กและสินค้าอื่นๆภายในประเทศ/ต่างประเทศ โดยมีการทำสัญญาการค้าผ่าน L/C, D/R, D/A, FOB, Cash และอื่นๆ