จัดการระบบการโอนเงินสด จันทร์-ศุกร์

มีการบริการการขนส่งสินค้า ณ สถานที่ที่ลูกค้าต้องการ

รับประมูลโรงงาน

มีระบบการจัดซื้อสินค้าและการันตีราคาให้ลูกค้าตาม PO